Kerteminde Kommune
Munkebo Badmintonklub
Munkebo Fodslaw
Munkebo Gymnastikforening
Munkebo Håndboldklub
Munkebo Lystfiskerforening
Munkebo Oldboys Klub
Munkebo Revyen
Munkebo Speedway Club
Munkebo Svømme- og Kondiklub
Munkebo Taekwondo Klub
Munkebo Kro
Gl. Munkebo Miniby
Lindøværftet